Thulevej 19c 5210 Odense Nv
Tlf +45 70251801

 

Amerikavej 12, 5672 Broby,
Tlf +45 40263216
www.dansk-biovarme.dk

Havnegade 65, 5000 Odense C,
Tlf +45 66194600 

www.ens-transport.dk

Transport & Logistik odense 
www.sde.dk

BMS Danmark

Hedvigslundevej 2, 5000 Odense C
Tlf +45 66132560
www.oae.dk
Holkebjergvej 130, 5250 Odense Sv
Tlf +45 66176659
www.gsv.dk
MAN Odense A/S
Højmevej 19, 5250 Odense Sv
www.man-fyn.dk
Scania Danmark
Krumtappen 2, 5260 Odense S
www.scania.dk
Allerupvej 41, 5672 Broby 
Tlf +45 62632318
www.farmers-byggeservice.dk

P. Christensen
Krumtappen 20, 5260 Odense S
www.pchristensen.dk

Havnegade 68, 5000 Odense C
Tlf +45 76153180
odenseh@sds.dk
Middelfartvej 131, 5200 Odense V
Tlf +45 70259098
www.morfars.dk

Dette kunne være din/jers reklame
køb en reklameplads som denne
+ en banner til klubben
for kun 400 kr

Bestyrelsen har planlagt et par week-ender til at arbejde på grunden og i hallen, af hensyn til bespisning, ville vi gerne have at i skriver hvornår i kan komme.

Første dato er;

27-28 september
og igen 25-26 oktober
vi vil arbejde alle dage fra kl. 09.00 til ca. kl. 15.00.


 

Kan man kun komme nogle få timer er det også OK......vi skal bare have lavet noget....

Klubben sørger for middagsmad og drikkelse hele tidsrummet man er der.

 

VENLIGST besvar på mail eller gå ind på vores facebook side RC Model Truck Fyn og skriv hvilke dage I kan komme.

Svar venligst KUN på mail eller via Facebook, tak...

Det er vigtigt at vi bliver lidt flere til at hjælpe, ellers bliver vi ikke færdige så vi kan bruge klublokalet og hallen her i efterårs og vinterperioden, så vil der stadig være nogle få der må arbejde videre med at få det sidste klar så vi kan bruge hallen.

Så vil indvielsen af hallen blive udskudt til sæsonen 2015/16, det håber bestyrelsen selvfølgelig ikke bliver aktuelt.

MVH

Bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling;                                                                                                              Odense V d. 20. februar 2014

Lørdag d. 22. marts 2014 kl. 14.00


Sted: Kantinen Søhus Skolen, Bispeengen 3, 5270 Odense N
 

Dagsorden ifølge vedtægterne:


1)    Valg af dirigent og referent
2)    Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3)    Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4)    Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5)    Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
6)    Behandling af indkomne forslag.
7)    Valg af bestyrelse;
          Valg af Formand (i lige år) genopstiller
          Valg af Næstformand ( i ulige år) ikke på valg
8)    Valg af kasserer (i ulige år) ikke på valg
9)   Valg af sekretær (i lige år) genopstiller
10)  Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen.
          På valg er;
          Bestyrelsesmedlem Martin Hansen, genopstiller.
 
11)  Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
         På valg er;
         Jan Havgaard & Per Brandt begge ønsker genvalg.
12)  Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
         På valg er;
         Bente Nielsen genopstiller som revisor og så der skal også vælges ny revisor  suppleant.
13)  Eventuelt

For at have stemmeret på generalforsamlingen, SKAL der være betalt kontingent for 2014, er man i tvivl, kan man rette henvendelse til formanden på formand@rcmodeltruckfyn.dk

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamling SKAL indsendes SENEST 14 dage før generalforsamlingen, forslagene indsendes på bestyrelse@rcmodeltruckfyn.dk

Med venlig hilsen

PBV

Formand  Jens Engholm    Dybdevej 34  5200 Odense V    24402148  

RC Model Truck Fyn | Højmevej 13 B | 5250 Odense SV. Lige ved afkørsel 52 | Tlf.: 53134421 | CVR Nr.33306148